Na seznam dotazů

Název dotazu: Rekonstrukce kosmetického salonu
Zadáno: 20.2.2017 11:28
Otázka: Klientka si přestavuje garáž na kosmetický salon. Přestavbu započala již v roce 2016 a v roce 2017 by měla být dokončena. Přestavba zahrnuje vybudování nové kanalizace, přívodu el. energie s vlastním elektroměrem apod. Jak postupovat daňově po dokončení stavby a přepsání na katastrálním úřadě? Lze veškeré náklady na rekonstrukci, včetně vybudování kanalizace apod., zahrnout do pořizovací ceny budovy? Je nutné mít úřední odhad?
Odpověď: Výdaje vynaložené na rekonstrukci ( včetně výdajů na vybudování kanalizace a přívodu el. energie) jsou z pohledu zákona o DPH považovány za výdaje na technické zhodnocení a budou zvyšovat pořizovací cenu budovy. Výše výdajů na technické zhodnocení musí být vždy doložena doklady o úhradě a úřední odhad by byl nadbytečný.
Změnu účelu stavby ohlásí klientka katastrálnímu úřadu na formuláři „Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba, k zápisu do katastru nemovitostí“ a způsob užití stavby doloží souhlasem stavebního úřadu, případně kolaudačním rozhodnutím.