Na seznam dotazů

Název dotazu: Nákup pozemku
Zadáno: 20.2.2017 11:28
Otázka: Dobrý den, s.r.o. neplátce dph, koupí pozemek pro své účely. Nákup pozemku zaúčtuje na 031, zaeviduje ho do majetku a nebude odepisovat. Pokud by ho v budoucnu prodali, teprve potom by ho odepsali oproti prodeji. Je tento postup správný? děkuji
Odpověď: Zákon o daních z příjmů pozemky nedefinuje jako hmotný majetek. Podle tohoto zákona tedy pozemky nejsou hmotným majetkem, a to ani majetkem vyloučeným z odpisování. Není-li pozemek definován jako hmotný majetek v § 26 až 33 zákona o daních z příjmů, nepřipadá v úvahu jeho daňové odpisování. Pořizovací cena pozemku bude účtována do nákladů až v okamžiku jeho prodeje.