Na seznam dotazů

Název dotazu: Příjmy z pronájmu a DPH
Zadáno: 2.2.2017 11:16
Otázka: Dobrý den, soukromá osoba dosáhla příjmy z pronájmu ve výši 1 200 000,-- Kč. Nemovitost pronajímá podnikatelům - plátcům DPH. Musí se hlásit na Fú, že uskutečňujeme pouze plnění osvobozená od daně? Děkuji
Odpověď: Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Správci daně obvykle vyzývají neplátce DPH, kteří na svém daňovém přiznání k dani z příjmu vykáží příjmy vyšší než 1 mil Kč, aby se zaregistrovali k DPH. V případě, že jde o příjmy výhradně osvobozené od DPH, postačí správci daně tuto skutečnost na výzvu prokázat. Zákon však nezná žádnou obecnou povinnost hlásit příjmy osvobozené od DPH.