Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej nemovitosti
Zadáno: 22.12.2016 19:19
Otázka: Prodáváme nemovitost bez pozemku. Jedná se o halu k podnikání.
V kupní smlouvě je uvedeno, že se jedná o kupní cenu nemovitosti a přípojek.
Zároveň jsou uvedeny jednotlivé ceny přípojek energií, kanalizace a cena samotné nemovitosti.
Lze brát, že jsou přípojky součástí nemovitosti a prodej osvobodit podle § 56 zákona DPH?
Odpověď: Z pohledu zákona o DPH jsou stavby při prodeji osvobozeny od daně z přidané hodnoty po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního souhlasu po podstatné změně dokončené stavby nebo ode dne, kdy mohlo být započato užívání stavby. Uvedené pravidlo se týká též přípojek, které jsou dle způsobu provedení obvykle samostatnými stavbami plnícími doplňkovou funkci stavby, které slouží.