Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej pozemků developerskou společností při výstavbě rodinných domků
Zadáno: 13.12.2016 20:58
Otázka: Developerská společnost nakoupila pozemky pro výstavbu rodinných domků za odlišné ceny, nákup byl účtován na účet 031.
Při prodeji domků s přilehlými pozemky, který je účtován do výnosů, bude společnost současně vyřazovat pozemky z účtu 031 do nákladů.
Jakou cenu lze uplatnit při vyřazování pozemku do výdajů, je možno použít průměrnou cenu za 1 m2 nebo je nutno přesně zjistit, za jakou cenu byl pořizovaný pozemek nakoupen?
Odpověď: Při prodeji je možné účtovat do nákladů průměrnou cenu na 1m2. Je to obvyklý postup, kterým developerské společnosti uplatňují prodané pozemky do nákladů.
Alternativou metody aritmetického průměru je metoda vnitřního přecenění, která spočítá v tom, že při ocenění nově vzniklých parcel se zohlední druh pozemku a jeho odlišná tržní hodnota. To znamená, že se provede tržní ocenění nově vzniklých parcel znalcem. Z něho se získá procentuální podíl hodnoty každé jednotlivé parcely na původní pořizovací ceně jednolitého pozemku a každá parcela se pak ocení podle procentuálního podílu své tržní hodnoty na původní pořizovací ceně jednolitého pozemku.