Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej zděděné nemovitosti
Zadáno: 13.12.2016 20:57
Otázka: Soukromé osoby - 2 sestry, zdědily po otci chalupu a byt (otec zemřel před 2 lety a v bytě bydlel 52 let).
Při notářském řízení byla chalupa napsána na jednu sestru a byt na druhou.
Obě sestry poté zděděné nemovitosti prodaly a o zisk se rozdělily na půl.
Otázka zní - prodej zděděné nemovitosti by měl být od daně z příjmů osvobozen (do výše 5 mil. Kč, což obě nemovitosti splnily) - je to opravdu tak?
A pokud ano, je třeba to nějak zohlednit v daňovém přiznání - např. přiznat v příjmech podle § 10 a pak to zase někde v přiznání z příjmů vyloučit jako osvobozené?
Nebo se to v přiznání vůbec objevit nemusí?
A další otázka - jak správně pojmout to, že po prodeji nemovitosti vždy jedna sestra převedla polovinu kupní ceny na účet druhé sestry? Je to třeba také nějak daňově ošetřit?
Odpověď: Příjmy z převodu nemovitých věcí jsou osvobozeny, pokud doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem přesáhne dobu pěti let. Do této doby se započítává i doba vlastnictví zůstavitele v přímé řadě. Příjem je osvobozen bez ohledu na jeho výši. Osvobozený příjem se v daňovém přiznání neuvádí a poplatník nemá z toho titulu povinnost daňové přiznání podávat.
Převod doplatku mezi sestrami je darem. Zákon o daních z příjmů v § 10 odstavec 3 písmeno c) bod 1) osvobozuje bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Tyto příjmy jsou také osvobozeny bez povinnosti je uvádět v daňovém přiznání k dani z příjmů. Osvobození darů v rodině není také omezeno výší daru.
Částka 5 mil, o které se hovoří v dotazu, patrně vyplývá z ustanovení § 38v zákona o daních z příjmů, dle kterého má poplatník povinnost oznámit správci daně osvobozený příjem převyšující částku 5 mil Kč. Oznámení nemá povinnou formu, ministerstvo financí pro tyto účely vydalo nepovinný formulář.
Závěrem lze uzavřít, že příjmy z prodeje chaty i bytu jsou od daně osvobozené. Osvobozené bude i vzájemné vyrovnání obou sourozenců. Pokud se jedná o částky do pěti milionů korun, nevzniká sestrám žádná oznamovací povinnost.