Na seznam dotazů

Název dotazu: Pořízení nemovitosti - rozdělení pořizovací ceny
Zadáno: 11.11.2016 13:00
Otázka: Společnost s.r.o. pořídila od soukromé osoby nebytový prostor, součástí pořízení dle kupní smlouvy i katastru je poměrná část zastavěné plochy (pozemek pod nemovitostí) a poměrná část jiné plochy (zahrada).
Kupní smlouva obsahuje pouze cenu za celek. Je potřeba z této částky pro odpisy odečíst cenu pozemků, jelikož u pozemků se odpis nevytváří?
Pokud ano, postačí mi k výpočtu ceny orientační cena makléře, který nám písemně sdělil tržní cenu stavebního pozemku a dále tržní cenu ostatních ploch? Pokud ne, jakým způsobem se zjišťuje cena pozemků v dané lokalitě?
Odpověď: Pro zařazení pořizovaných nemovitostí do majetku s.r.o. je nutné celkovou cenu rozdělit, neboť pozemek i stavba mají jiné daňové a účetní režimy a nelze je vést v účetnictví jako jeden majetek.
Dle § 61a odstavec 3, prováděcí vyhlášky 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví, se pořizovací cena rozdělí poměrem, který stanoví znalec v posudku.
Pokud by byly náklady na ocenění znalce neúměrně vysoké, připouští vyhláška i poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny s využitím ocenění kvalifikovaným odhadem, který by se měl blížit k tržní hodnotě majetku. Odborné ocenění realitním makléřem by tedy mělo být dostačující.