Na seznam dotazů

Název dotazu: Opravný daňový doklad - zrušení registrace plátce
Zadáno: 11.11.2016 12:59
Otázka: Český plátce DPH dodává zboží osobě registrované k dani v Polsku např. v 7. a 8. měsíci 2016. Tyto dodávky zboží jsou osvobozeny od DPH (§ 64 ZDPH). S účinností od 1. 9. 2016 je polskému plátci zrušena registrace DPH, stává se tak od tohoto data neplátcem DPH v Polsku. V září 2016 tento odběratel reklamuje část zboží, které bylo dodané v 7. a 8. měsíci a český plátce DPH vystavuje např. 15.9.2016 opravný daňový doklad (polský odběratel již od 1.9.2016 však plátce není). Je tedy vystaven opravný daňový doklad v daném okamžiku osobě neregistrované k dani v Polsku, ale k dodávkám zboží, kdy odběratel byl ještě osobou registrovanou k dani.
1. Jak správně bude vystaven opravný daňový doklad - jako neplátci s českou DPH či jako původně plátci s režimem reverse charge?
2. Jak bude vykázán v daňovém přiznání českého plátce (případně souhrnném hlášení)?
Odpověď: Oprava základu daně je dle § 42 odstavec 3 zákona o DPH samostatným plněním a opravný daňový doklad bude vystaven dle podmínek, které nastaly v době reklamace.
Pokud v době, kdy je zboží reklamováno, není již odběratel registrován k DPH v jiném čl. státě, nebude možné vystavit opravný daňový doklad v režimu § 64.
Oprava bude účtována jako tuzemské plnění s tím, že plátce DPH nebude mít nárok na vrácení daně, neboť původní plnění bylo od daně osvobozeno. V souhrnném hlášení se oprava vykazovat nebude.