Na seznam dotazů

Název dotazu: Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku
Zadáno: 4.11.2016 16:12
Otázka: Podnikatel-FO, plátce DPH má od r. 1998 v obchodním majetku zahrnutou nemovitou věc.
Koupil ji společně s manželkou, na katastru jsou vedeni oba SJM.
Když nemovitost pořizoval, neuplatnil DPH na vstupu a ani neuplatnil DPH na technické zhodnocení, které provedl rok po koupi, protože v té době ještě nebyl plátce.
DPH uplatňoval, až když se v r. 2004 plátcem stal a pouze u drobných oprav (do 40 000 Kč) za rok a nákladů spojených s provozem, protože v ní podnikal.
Nyní pro tuto nemovitost nemá využití, a proto by jí rád vyřadil pro osobní potřebu k 31. 12. 2016.
Bude muset odvést DPH z ceny obvyklé, nebo je toto "plnění" osvobozeno od DPH, jen se vytvoří doklad o použití?
Bude se muset uvádět toto vyřazení (pro osobní potřebu) v daňovém přiznání k DPH za 4. Q, případně na jakém řádku?
Jaký to bude mít dopad na daň z příjmu za r. 2016, když fakticky k žádnému prodeji nedojde?
Odpověď: Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku podnikatele, plátce DPH nebude mít daňové dopady na daň z příjmu ani na daň z přidané hodnoty.
Plátce má při vyřazení nemovitosti z obchodního majetku povinnost vrátit DPH jen v případě, že v posledních 10ti letech uplatnil odpočet z technického zhodnocení, případně při pořízení nemovité věci.
Z pohledu daně z příjmu bude datum vyřazení nemovitosti poznamenáno na kartu hmotného majetku a tímto dnem podnikatel ukončí daňové odepisování majetku.
V daném případě nejsou s vyřazením nemovitosti z obchodního majetku spojeny žádné další povinnosti a vyřazení nebude uváděno ani na daňových přiznání k DPH a dani z příjmu.