Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej nemovitosti - uplatněné výdaje dle paragrafu 10/5
Zadáno: 4.11.2016 16:11
Otázka: V roce 2014 jsem prodala nemovitost. Jelikož nemovitost nesplňuje podmínky osvobození, je zdaněna v paragrafu 10 DZP.
V roce 2015 nebylo podáno daňové přiznání a příjmy nebyly zdaněny.
Na konci roku 2015 finanční úřad vyzval k podání opožděného daňového přiznání za rok 2014.
Teprve v roce 2016 byl zaplacen znalecký posudek na prodanou nemovitost a také podáno opožděné přiznání za rok 2014.
Příjmy za prodej nemovitosti přišly na účet v roce 2014, ale znalecký posudek byl zaplacen až v roce 2016.
Dotaz zní, zda-li mohu zahrnout do výdajů posudek zaplacený v roce 2016 do tohoto přiznání za rok 2014, dle paragrafu 10 odst. 5. Nebo, zda-li musím respektovat pouze toto zdaňovací období, respektive, když příjmy byly v roce 2014, výdaj musel být také v roce 2014, i když s touto nemovitostí souvisel. Děkuji.
Odpověď: Zákon o daních z příjmů v § 10 odstavec 5 uvádí, že u příjmů z převodu nemovité věci je výdajem cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl. Výdajem jsou též částky prokazatelně vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje s výjimkou výdajů na osobní potřebu poplatníka. Zákon zde nestanovuje podmínku, aby výdaje byly vynaloženy ve stejném zdaňovacím období, ve kterém byl dosažen příjem z prodeje nemovité věci. Z toho důvodu může poplatník v dodatečném přiznání za rok 2014 uplatnit i výdaj za znalecký posudek uhrazený v roce 2016.