Na seznam dotazů

Název dotazu: Technické zhodnocení při vkladu do základního kapitálu a.s.
Zadáno: 4.11.2016 16:10
Otázka: S.r.o. v roce 2003 provedla a zkolaudovala technické zhodnocení nemovité kulturní památky (přístavek) a v témže roce tuto nemovitou kulturní památku vložila do a.s. Ve znaleckém posudku, na základě kterého došlo k vkladu nemovitosti do a.s. omylem nebyla zohledněna hodnota technického zhodnocení. Poté, co se tento omyl zjistil, byla hodnota tohoto technického zhodnocení vložena s.r.o. do a.s. jako příplatek mimo základní kapitál. Technické zhodnocení nebylo a není zapsáno do katastru nemovitostí na s.r.o. ani na a.s. Je a.s. vlastníkem technického zhodnocení? Pokud ne, jakým způsobem se dá přechod vlastnictví v současnosti řešit?
Odpověď: Technickým zhodnocením jsou dle § 33 zákona o daních z příjmů VÝDAJE na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku částku 40 000 Kč. Technické zhodnocení je pojmem, který si definuje veřejné právo pro účely daňového odepisování.
Z pohledu soukromého práva není možné nabýt vlastnictví k „výdajům“. Soukromoprávně byl za výdaje společnosti s ručením omezeným pořízen přístavek a ten se stal součástí kulturní památky ihned v průběhu výstavby. Pokud kulturní památka byla následně vložena do akciové společnosti, přešlo na a.s. vlastnické právo k celé nemovité věci, včetně jeho součástí, tedy i přístavku.
Pokud byl vklad do a.s. proveden na základě chybně provedeného znaleckého posudku, doporučuji po konzultaci s odborníkem na korporátní právo zaúčtovat rozdíl jako emisní ažio.