Na seznam dotazů

Název dotazu: EET - začátek evidenční povinnosti
Zadáno: 26.9.2016 15:54
Otázka: Jsem zemědělským podnikatelem, ale mám ještě malou vývařovnu obědů, kterou provozuji na základě živnostenského listu, kde je předmětem podnikání hostinská činnost. Obědy poskytuji vlastním zaměstnancům a dále je prodávám do přinesených jídlo nosičů ostatním kupujícím jako zboží, nelze se u mne stravovat formou restauračního stravování. Domnívám se, že moje evidenční povinnost pro EET bude až od 1. března 2017. Je to tak správné? Ještě dodávám, že v evidenci ARES mám i kód 56100: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízení - hostinská činnost tam spadá.
Odpověď: Metodický pokyn generálního finančního ředitelství rozlišuje dvě kategorie stravování.
1) Stravovací služby
2) Dodání zboží v rámci stravování.
Poskytování restauračních a stravovacích služeb je podmíněno existencí provozovny, ve které jsou služby poskytovány. Provozovnou nemusí být jen budova, za provozovnu může být považován jakýkoliv vhodný ohraničený prostor, typicky předzahrádka v restauraci. Současně v tomto prostoru musí být zajišťovány alespoň některé z doplňkových služeb (stoly a židle, vytápění/klimatizace, toalety, šatna, mytí nádobí, úklid prostor…). Tržby z takto poskytovaných stravovacích služeb podléhají evidenci v první fázi od 1.12.2016.
Pokud provozovatel nabízí možnost prodeje „s sebou“ nejedná se o stravovací službu, ale o dodání zboží a to i v případě, že charakter jídla nevyžaduje odnesení s sebou. Např. zmrzlina v kornoutu, popkorn v krabici, párek v rohlíku apod. Z pohledu elektronické evidence tržeb se jedná vždy o dodání zboží s počátkem evidence od 1. 3. 2018, tj. 3. fáze.
Ve 3. fázi od 1. 3. 2018 budou evidovány i tržby z prodeje jídla do přinesených nosičů zákazníků. Tržby za prodej stravy zaměstnancům jsou dle § 12 odstavec 3 písmene c) vyloučeny z evidence.