Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodloužení datumu splatnosti u odběratelské faktury
Zadáno: 20.9.2016 10:09
Otázka: Podnikatel OSVČ má i společnost s ručením omezeným, pronajímá vozy v obchodním majetku OSVČ společnosti s ručením omezený, na kterých chce delší splanost než je čtrnáct dní. Je možné použít i splatnost roční? Je možné při ošetření smlouvou prodloužit splatnost i u odběratelských faktur zpětně?
Odpověď: Lhůta splatnosti pohledávek není zákonem regulována. Splatnost faktur může být mezi nezávislými subjekty dohodnuta bez omezujících podmínek. U již stávajících pohledávek lze splatnost dohodou obou stran prodloužit i dodatečně.
U obchodních vztahů mezi spojenými osobami je nutné při stanovování neobvyklých podmínek dbát zvýšené opatrnosti. Při prodloužení lhůty splatnosti může nastat situace, kdy společnost s ručením omezeným bude mít v daňových nákladech zaúčtováno nájemné a OSVČ zdaní příjem až v okamžiku přijetí platby. Správce daně by mohl takto vytvořený vztah posoudit jako obcházení zákona a daň doměřit.