Na seznam dotazů

Název dotazu: Pořizovací cena majetku
Zadáno: 5.9.2016 17:13
Otázka: Nakoupili jsme počítače pro žáky. Na faktuře je i cena za prodlouženou záruku. Bude toto součástí ceny majetku jako třeba doprava?
Odpověď: Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku vymezují prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví. V případě školy, se bude jednat o vyhlášku č. 410/2009 Sb., která mimo jiné upravuje také účtování příspěvkových organizací.
Dle § 55 odstavec 1 písmeno a) uvedené vyhlášky, jsou součástí pořizovací ceny majetku také náklady na poskytnuté záruky. Z toho důvodu musí být i částka hrazená za prodloužení záruky zahrnuta do ceny majetku.