Na seznam dotazů

Název dotazu: Dovoz zboží z Číny a výpočet DPH
Zadáno: 21.8.2016 11:11
Otázka: Nakoupili jsme v červenci zboží (náhradní díly) z Číny. Dodavatel nám vystavil fakturu, kde vyčíslil hodnotu zboží na 100 USD.
Na faktuře nám ještě vyúčtoval bankovní poplatek ve výši 45 USD. Od stejného dodavatele jsme ještě obdrželi 1 fakturu, kde nám účtuje přepravní náklady (dodací podmínky FOB) ve výši 70 USD.
Dle JSD bylo zboží propuštěno do volného oběhu dne 26.7.2016, směnný kurz je 23,976.
V oddílu 47 na JSD je základ pro vyměření cla ve výši Kč 3 190 (cena zboží 2398 Kč + 43% z celkové dopravy ve výši 1840 Kč, tj. 792 Kč).
Cenu dopravy ve výši 1840 Kč nám spočítal celní deklarant, ale za celní služby, clo, ani dopravu jsme nic jiné firmě neplatili, jen výše zmíněných 70 USD za přepravní náklady dodavateli.
Statistická hodnota v kolonce 46 je 3 924 Kč. Prosím o spočítání základu pro výpočet DPH při tomto dovozu. Kromě samotné hodnoty zboží, zahrnu do něj také bankovní poplatek? A co přepravné které nám samostatně fakturoval dodavatel z Číny? Je rovněž součástí základu daně v plné výši 70 USD vynásobené směnným kurzem 23,976? Nebo se má vycházet z vypočtené statistické hodnoty?
Odpověď: Základ daně při dovozu zboží se stanovuje dle § 38 zákona o DPH. Dle uvedeného ustanovení je základem daně součet:
1) základu pro vyměření cla, tzv. celní hodnoty určené dle Kapitoly 3 celního kodexu. Celní hodnota je uvedená v odst. 47 JSD
2) hodnoty cla uvedené v odst. 47 JSD
3) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku včetně. Jedná se o náklady na dopravu zboží, na pojištění zboží, na manipulaci se zbožím po cestě ze třetí země, včetně nakládky a vykládky, na služby celního deklaranta pokud tyto náklady nejsou zahrnuty v celní hodnotě
4) příslušné spotřební daně

V uvedeném případě činí vedlejší náklady částka 70 USD za přepravu a 45 USD za bankovní služby. Pro přepočet cizí měny se použije dle § 38 odstavec 4 zákona o DPH směnný kurz z JSD.
Vedlejší náklady po přepočtu činí 70 + 45 USD x 23,976 = 2 757 Kč. Částka 792 Kč byla zahrnuta v základu daně pro výpočet cla. Do základu daně pro výpočet DPH bude zahrnut rozdíl 2757 – 792 = 1 965 Kč.
Daň z přidané hodnoty bude vyměřena z celní hodnoty uvedené o oddílu 47 (částka Kč 3 190 Kč) navýšená o příslušné clo a vedlejší náklady ve výši 1965 Kč.
Statistická hodnota uváděná v oddílu 46 udává hodnotu zboží v místě a čase, kdy zboží překračuje unijní hranice. Tato hodnota se pro účely DPH nevyužije.