Na seznam dotazů

Název dotazu: Fakturace při registraci v jiném státě EU
Zadáno: 21.8.2016 11:05
Otázka: Firma - plátce DPH v tuzemsku je zároveň osobou identifikovanou k DPH na Slovensku. Slovenským neplátcům dodává zboží s přiděleným slovenským DIČ. Jak je tomu v případě prodeje slovenským plátcům DPH? S jakým DIČ prodejce zboží dodává?
Odpověď: Dodávky zboží do jiných členských států EU jsou v tuzemsku osvobozeny od daně z přidané hodnoty při splnění podmínek stanovených v § 64 zákona o DPH. Základní podmínkou je, že zboží musí dodávat tuzemský plátce DPH osobě registrované k dani v jiném čl. státu. Dále pořízení tohoto zboží v členském státě, do kterého je dodáváno, musí být předmětem daně a zboží musí být do tohoto členského státu skutečně přepraveno.
Pro splnění podmínek osvobození je důležité, aby dodávajícím byl tuzemský plátce DPH a proto je nutné u dodávek slovenským plátcům uvádět tuzemské DIČ.
Problematiku dodávek slovenským neplátcům pod slovenským DIČ identifikované osoby doporučujeme konzultovat se odborníkem na slovenské daňové právo.