Na seznam dotazů

Název dotazu: Zaplacení daňového nedoplatku ručitelem
Zadáno: 21.8.2016 11:05
Otázka: Obdrželi jsme výzvu FÚ k zaplacení daňového nedoplatku na dani z nabytí nemovitých věcí ručitelem. Je tento náklad daňově účinný?
Odpověď: Daň z nabytí nemovitých věci zaplacená ručitelem za původního vlastníka (převodce) je pro ručitele daňovým výdajem podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona v případě, že byla uhrazena v souladu s ustanoveními § 171 a 172 daňového řádu nebo § 2018 až 2028 občanského zákoníku a zároveň není součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku podle právních předpisů upravujících účetnictví.