Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisová skupina pro záložní zdroj (UPS)
Zadáno: 26.4.2016 19:46
Otázka: Do jaké odpisové skupiny máme zařadit záložní zdroj (UPS)?
Odpověď: Záložní zdroj nepřerušovaného napájení označovaný zkratkou UPS (z anglického Uninterruptible Power Supply/Source) je zařízení, které zajišťuje souvislou dodávku elektrické energie pro spotřebiče, které nesmějí být neočekávaně vypnuty. Zdroj je obvykle zapojen mezi primární zdroj elektřiny a vstup napájení chráněného zařízení.
Zdroj funguje na principu akumulátoru. Pokud není dodávka elektřiny z primárního zdroje přerušena, je baterie udržována v nabitém stavu.
Baterie a akumulátory jsou zatříděné v klasifikaci produkce CZ-CPA pod kódem 27.20, který je dle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů zařazen do druhé odpisové skupiny. Záložní zdroj se bude dle § 30 odstavec 1 ZDP odepisovat 5 let.