Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy internetové sítě
Zadáno: 21.3.2016 23:01
Otázka: Firma Č.O. uzavřela smlouvu se stavebním developerem, že v jeho nově budovaných domech zřídí na své náklady pasivní datové rozvody pro internet.
Toto dílo pro firmu Č.O. provede subdovávkou třetí firma. Rozvody a vše ostatní zůstává v majetku firmy Č.O.
Jak správně zatřídit a odepisovat následující :

1. Datové rozvody v jednolivých domech( kabely, zakončení kabelu, konektrory) cena za dům cca 15 000 Kč

2. Propojení domů kabely zakopaných v zemi( optika+ elektřina) - 22 000 Kč.

3. v jednom z domů koupila firma nebytový prostor a v něm vybudovala malé datové centrum pro svůj výkon poskytování telekomunikačních služeb,

na střeše je umístěn stožár s několika nanobridge- antény, včetně napájení 16 000 Kč
- přes antény je vysílán signál do dalších domů a
ve vlastním sklepě umístěn Switch (rozbočovač) + napájení v uzamykatelném Racku- 60.000Kč, který částečně slouží pro uvedené domy a vysílání na střeše, ze sklepa vede na střechu datový kabel - 7000Kč

4. Dále firma zakoupila trasu optického kabelu (zakopaný v zemi) 100.000Kč
Odpověď: Samostatné datové rozvody, které jsou ve vlastnictví poskytovatele internetového připojení a nejsou součástí bytového domu, budou považovány za hmotný movitý majetek, jen pokud jejich vstupní cena převýší částku 40 tis. Kč. Výdaje ve výši 16 tis. vynaložené na vybudování rozvodů budou účtovány do běžných provozních nákladů.
Optické kabely uložené v zemi budou velmi pravděpodobně stavbou. Ve většině případů se nejedná pouze o „zakopaný kabel“. Optický kabel se obvykle ukládá do výkopu s pískovým zásypem, ochrannými foliemi, případně i chráněn betonovou deskou. Takto provedená inženýrská síť naplňuje definici stavby, která zní: "Stavbou se rozumí prostorový výsledek lidské činnosti vzájemně propojující stavební prvky na cílovém místě, předpokládající jistou míru technických znalostí, který je potřeba upravovat ve veřejném zájmu."

Pro účely daně z příjmů se nemovité inženýrské sítě zařazují do 5. odpisové skupiny, s výjimkou vnější osvětlovací sítě budov. Stavby jsou odepisovány bez ohledu na pořizovací cenu, proto bude po dobu 30ti let odepisováno jak propojení domů optickými kabely za 22 tis. Kč, tak i trasa optického kabelu za 100 tis. Kč.

Anténní stožár umístěný na střeše domu, na kterém jsou umístěny antény sloužící dalším bytovým domům, bude samostatnou movitou věcí. Pokud jeho cena nepřevýšila částku 40 tis, lze náklady na pořízení zahrnout do provozních nákladů.

Zařízení v hodnotě 60 tis. umístěné ve sklepě domu (uzamykatelný Rack) bude zařazen v 1. odpisové skupině pod položkou 26.20 – počítače a periferní zařízení, s dobou odepisování 3 roky.