Na seznam dotazů

Název dotazu: Úroky z hypotéky - odpočet x náklad
Zadáno: 21.3.2016 23:01
Otázka: Koupili jsme rodinný dům, kde je ve smlouvě uvedeno:
obytná plocha 100 m2, technická místnost 20 m2, terasa 20 m2.
Terasa je venkovní, není nijak prosklená ani obestavěná.
Celkem tedy 140 m2. Jednu místnost o 10 m2 pronajímáme.
Jde o to, jak správně stanovit poměr podlahové plochy k bydlení a nájmu.
Bude poměr včetně terasy, ačkoliv je venkovní, ale je součást domu? Tedy 10/140?
Pokud je stanoveno ve smlouvě k pronájmu – paušál za služby, které nebudou vyúčtovány, pak se budou zdaňovat jako ostatní příjmy dle § 10 ZDP.
Šlo by k těmto paušálním službám (teplo, úklid) přidat do nákladů část úroků, které nebudou uplatněny jako odpočet?
Patrně jistě nikoliv, protože jsou to služby nikoliv nájem prostoru. Není tedy na závadu, že k příjmům dle § 10 ZDP nebudou uplatněny výdaje, protože služby nevyúčtováváme? K příjmům z nájmu dle § 9 ZDP uplatňujeme paušál.
Odpověď: Úroky z hypotéčního úvěru je možné odečíst od základu daně, jen pokud plynou z úvěru, kterým byla financována bytová potřeba poplatníka a jeho rodinných příslušníků. Použije-li se bytová potřeba nebo její část k nájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši. Do výpočtu poměru se nebude venkovní terasa zahrnovat. Poplatník uplatní jako nezdanitelnou část základu daně uhrazené úroky v poměrné výši 110/120. Neuplatněnou část úroků je možné odečíst jako provozní výdaj vztahující se k příjmům z pronájmu.
Paušální částky za služby spojené s nájmem budou vstupovat do základu daně dle § 9 ZDP. Jejich zahrnování do kategorie ostatních příjmů dle § 10 ZDP není správné.