Na seznam dotazů

Název dotazu: Ubytovací služby a DPH
Zadáno: 23.12.2015 16:40
Otázka: Pokud pronajmu jako plátce DPH nebytový prostor neplátci DPH včetně služeb - kromě elektřiny, plynu, vody se bude jednat např. o úklid?
Musí být pak tento nájem zdaňován, protože spadá do ubytovacích služeb?
Odpověď: Dlouhodobý nájem nemovitosti je osvobozený od daně z přidané hodnoty dle § 56a zákona o DPH. Naopak ubytovací služby podléhají DPH vždy. Pro stanovení správného režimu zdanění je nutné rozlišit, zda tazatel pronajímá nemovitou věc nebo služby, které poskytuje, jsou charakteru hotelových (ubytovacích) služeb.
V praxi může být stanovení hranice mezi nájmem a ubytovací službou obtížné. Ke stanovení hranice mezi nájmem a poskytováním služeb se několikrát vyjadřoval i Soudní dvůr EU. Za nejdůležitější rozhodnutí lze označit rozhodnutí C-326/99 Stichting Goed Wonen.
Nájem nemovitostí je podle SDEU činností „relativně pasivní“, což lze vyložit tak, že ubytovací služba, zahrnuje-li ještě i jiné složky než nájem, nemůže být většinou za nájem považována, a nemůže být proto dle §56a zákona o DPH osvobozena. Nájmem nemovitosti nebo její části dle zmíněného rozhodnutí SDEU je dočasné umožnění jejího používání určité osobě za úplatu a s vyloučením poskytnutí stejného práva ostatním osobám.
Tazatel neuvádí podrobnosti poskytované služby, proto je obtížné se ke konkrétnímu režimu vyjádřit. V úvahu přicházejí obě varianty zdanění.
Může se jednat o nájem nebytových prostor v administrativní budově, kdy nájemci budou samostatně účtovány úklidové služby. V daném případě by nájem byl od DPH jednoznačně osvobozen a zdaňovány by byly samostatně účtované úklidové služby.
Opačným příkladem může být „nájem“ pokoje v ubytovacím zařízení, přičemž v ceně za ubytování jsou poskytovány úklidové služby. Zde se bude jednat o poskytování ubytovacích služeb, které odvodům DPH podléhají.