Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej CP nabytých před 2013
Zadáno: 15.12.2015 18:00
Otázka: Jak postupovat v případě když investiční skupina PPF na valné hromadě prosadila vytěsnění menšinových akcionářů telekomunikační společnosti CETIN, která vznikla oddělením od O2 v roce 2015.
Dostanou 172,4 Kč za jednu akcii. Vyplývá to z hlasování akcionářů.
Občan si pořídil akcie O2 v rozmezí let 2008–2013 a z těchto akcií oddělením vznikly akcie O2 a CETIN.
Pokud by prodával pořízené akcie, tak by byly od daně osvobozené, jelikož při pořízení platil 6měsíční test. Jak se posuzuje vznik akcií oddělením? Bude se prodej takto vzniklých akcií zdaňovat? Pokud ano, týká se to i akcií pořízených v letech 2008–2013?
Odpověď: Příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let. Do konce roku 2013 zákon o daních z příjmů osvobozoval převody cenných papírů, u nich doba mezi nabytím a převodem přesahovala 6 měsíců. Prodloužení lhůty pro posuzování osvobození cenných papírů přineslo v roce 2013 zákonné opatření senátu č. 344/2013 Sb.
Dle přechodného ustanovení článek II. bod 5) zákonného opatření se podmínky pro osvobození u příjmů prodeje cenných papírů nabytých před 31.12.2013, budou i nadále posuzovat dle změní zákona účinném před novelou č. 344/2013 Sb.
Dle § 4 odstavec 1 písmeno w) zákona o daních z příjmů ve znění do konce roku 2013 se při výměně akcií emitentem za jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 6 měsíců mezi nabytím a převodem cenných papírů u téhož poplatníka nepřerušuje. Obdobně se postupuje i při výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti. Z toho důvodu bude příjem z převodu akcií společnosti CETIN osvobozeno od daně.