Na seznam dotazů

Název dotazu: Technicko - administrativní budova - Odpisová skupina
Zadáno: 18.11.2015 21:08
Otázka: Společnost s r. o. zakoupila nemovitou věc. Tato nemovitá věc byla po nutné rekonstrukci zkolaudována, uvedena do užívání a bude zařazena do odpisovaného majetku.
Název projektu (rekonstrukce byla součástí dotace) byl „Technicko-administrativní budova“ – ta je užívána jako administrativní zázemí firmy, dílny, sklady, školicí centrum (nelze rozdělit, vše bude na jedné kartě).
Je správné zařadit tuto budovu do 6. odpisové skupiny – 50 let. Nebo lze tuto budovu zařadit do odpisové skupiny 5?
Odpověď: Stavební dílo (dům, budova, stavba) se dle § 30 odstavec 1 zákona o daních z příjmů zařazuje do odpisové skupiny podle jeho hlavního užívání.
Tazatel uvádí, že objekt bude využíván ke smíšeným účelům – jako administrativní zázemí firmy, dílny, sklady, školicí centrum.
Budovy soužící jako dílna, sklad nebo škola se odepisuje v páté odpisové skupině. Administrativní budovy jsou zatříděny pod položku klasifikace CZ-CC 122 a odepisují se v šesté odpisové skupině.
Při užívání budovy k několika účelům je pro zařazení do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání na celkové využitelné podlahové ploše. Dále platí, že hmotný majetek, který nelze zařadit do odpisových skupin a je zatříděný podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC se zařadí do páté odpisové skupiny.
Lze tedy shrnout, že pro zatřídění budovy do odpisové skupiny bude rozhodující podíl podlahové plochy využívané pro administrativní účely. Pokud tento podíl bude přesahovat 50%, bude se budova odepisovat v šesté odpisové skupině. V opačném případě, bude budova odepisována v páté odpisové skupině.