Na seznam dotazů

Název dotazu: Montážní stůl - zatřídění do odpisové skupiny
Zadáno: 18.11.2015 21:03
Otázka: Společnost s. r. o. zakoupila dlouhodobý majetek – montážní stůl. Je to stůl určený k montážím, k manipulaci, je na kolečkách, je naklápěcí a je nutno ho zařadit do odpisové skupiny. Je možné zařazení do 3. odpisové skupiny – (3–32) 28.22.18 – ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení.
Odpověď: Tazatel uvádí, že se jedná o montážní stůl určený pro montáže a manipulaci. Je pravděpodobné, že půjde o majetek odepisovaný ve třetí odpisové skupině. Zde se odepisují mimo jiné některé druhy strojů také i montážních a zdvihacích zařízení. Bez bližší znalosti daného zařízení je obtížné jednoznačně správnou odpisovou skupinu stanovit. Proto lze doporučit, pokud tazatel nebude chtít postoupit riziko dané chybným zatříděním, obrátit se na některé ze specializovaných zatřiďovacích pracovišť, kde zařízení do opisové skupiny jednoznačně zařadí. Např. ÚRS Praha, a.s., SIAK, spol. s r.o., ORGES Consulting - Ing. Dana Bendová, FES Consulting, s.r.o., LAMIRA, s.r.o. nebo Helena Antonová.