Na seznam dotazů

Název dotazu: Paušál na dopravu a DPH
Zadáno: 4.11.2015 16:57
Otázka: Uvažuji o tom, jako OSVČ, plátce DPH vedoucí DE, o nákupu osobního automobilu s tím, že ho budu využívat jak pro svou ekonomickou činnost tak pro své soukromé jízdy. Využila bych krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 80%. Jen mi není jasná otázka týkající se odpočtu DPH při nákupu osobního automobilu. Mohu si odečíst DPH jen ve výši 80% v souvislosti s tím, že osobní automobilu nebudu 100% využívat pro svou ekonomickou činnost? Je mi jasné, že ostatní výdaje spojené s provozem osobního automobilu mohu uplatnit ve výši 80%.
Odpověď: Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem je institut zákona o daních z příjmů. Umožňuje uplatnit do výdajů částku 5 000 případně 4 000 Kč měsíčně (při používání vozidla i pro soukromé účely) za pohonné hmoty a parkovné bez nutnosti prokazování jeho skutečného využití.
Pravidla daná ustanovením zákona o daních z příjmů není možné přenášet na daň z přidané hodnoty. Zákona o DPH žádné ustanovení umožňující uplatnění odpočtu DPH v paušální výši bez prokazování daňovými doklady neobsahuje. Nárok na odpočet bude vždy uplatňován na základě skutečných daňových dokladů vystavených za čerpání pohonných hmot a parkování. Nárok na odpočet je možné uplatnit jen ve výši odpovídající skutečnému poměru použití pro ekonomické činnosti plátce.
Odpočet DPH při pořízení vozidla, které bude používáno i k soukromým účelům je nutné krátit poměrným koeficientem dle § 75 zákona o DPH. Při pořízení automobilu si plátce poměrný koeficient (poměr služebně a soukromě ujetých km) stanoví kvalifikovaným odhadem dle § 75 odstavec 4 zákona o DPH. Na konci kalendářního roku vypočte plátce skutečný poměr využití automobilu a porovná jej s původním odhadem.
Pokud se skutečnost od odhadu odchyluje o více jak 10% provede opravu v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku.
Plátce daně má povinnost upravovat u dlouhodobého majetku uplatněný odpočet výše uvedeným způsobem po dobu 5ti let.