Na seznam dotazů

Název dotazu: Nákup od plátce z EU pod českým DIČ
Zadáno: 5.10.2015 12:43
Otázka: Pokud nakoupím zboží od maďarské firmy (zboží je převezeno do ČR), která má české DIČ, toto DIČ uvede na fakturu včetně sazby a výše DPH přepočtené na CZK. Je správný postup, když odběratel – česká firma, uvede v přiznání k DPH, že se jedná o tuzemské plnění a nárokuje si DPH ve výši dle přijaté faktury?
Odpověď: Český plátce DPH bude při nákupu zboží od maďarské firmy s českým DIČ postupovat shodně, jako by pořizoval zboží od jakéhokoliv tuzemského plátce. Odběratel uvede plnění na daňovém přiznání k DPH v řádku 40 a uplatní nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu. Podmínkou je, aby k dodání zboží došlo na území České republiky.
V případě, že by český odběratel pořídil zboží v Maďarsku a přepravu si zajišťoval sám, je místem plnění území Maďarska. Protože na daňovém dokladu bude uvedeno české DIČ dodavatele, nebude možné využít princip intrakomunitárních dodávek a přechýlit místo plnění do České republiky. V takovém případě, by byla česká DPH na daňovém dokladu uvedena chybně a tuzemský odběratel by v ČR neměl nárok na odpočet DPH.
Závěrem lze shrnout – daný postup je možný, ale pouze v případě kdy dochází k dodání zboží na území České republiky.