Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy a DPH u fitcentra
Zadáno: 3.9.2015 09:10
Otázka: Dobrý den, mám dotaz do jaké odpisové skupiny zatřídit vybavení fitnes? Sazba DPH poskytnutých služeb u fitnes centra bude v 21% ? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Zákon o daních z příjmů považuje za hmotný majetek mimo jiné samostatné hmotné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč a jejich použitelnost je delší než 1 rok. Jen majetek splňující tato kritéria je nutné daňově odepisovat. Majetek s nižší cenou, případně kratší použitelností je možno zaúčtovat přímo do nákladů.
Vybavením fitness centra budou převážně sportovní stroje. Sportovní potřeby jsou v příloze č. 1 k zákonu o daních z příjmů uvedeny ve druhé odpisové skupině, pod položkou (2-76) CZ-CPA 32.3. Doba odepisování hmotného majetku zařazeného ve druhé odpisové skupině je stanovena § 30 zákona o daních z příjmů na 5 let.
Obdobně bude ve druhé odpisové skupině pod položkou (2-74) CZ-CPA 31.0. odepisován nábytek.
Služby posiloven a fitcenter jsou uvedeny pod položkou 93.13 v příloze č. 2 k zákonu o DPH. Příloha obsahuje seznam služeb podléhající první snížené sazbě. První snížená sazba je dle § 47 odstavec 1 písmeno b) zákona o DPH ve výši 15%.