Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy počítače a software
Zadáno: 22.8.2015 18:13
Otázka: Pokud účetní jednotka nakoupí
a) počítač za 39 000 Kč a k němu nepřenosný software za 10 000 Kč - budou se obě položky načítat do dlouhodobého majetku, evidovat jako DHM a odepisovat, i když je software nehmotným majetkem?
b) počítač za 39 000 Kč a k němu přenosný software za 10 000 Kč budou se obě položky načítat do dlouhodobého majetku, evidovat jako DHM a odepisovat?
Odpověď: Software pořízený současně s nákupem počítače s licencí OEM (Original Equipment Manufacturer) je plně svázán s pořizovaným hardwarem. Software licencovaný touto licencí je možné používat pouze na daném hardwarovém vybavení a je nepřenositelný na jiný hardware. Proto se jedná o nedílnou součást počítače a software zcela sdílí osud hardware a s jeho zničením či vyřazením užívací práva na software zaniká.
Pokud cena počítače včetně OEM softwaru přesáhne částku 40 tis Kč (případně částku stanovenou vnitřní směrnicí účetní jednotky), zařadí se počítač včetně software na účty hmotného investičního majetku (účtová skupina 02) a do nákladů se bude dostávat prostřednictvím odpisů.
Pod tuto hranici se nakupovaný hardware včetně OEM software účtuje do nákladů na příslušný účet spotřeby materiálu (účtová skupina 50).
U samostatně nakupovaného software, se bude jednat o nehmotný majetek, který bude daňově odepisován, převýší-li jeho cena částku 60 tis. Kč.
Závěr:
a) počítač za 39 000 Kč + software s OEM licencí za 10 000 Kč je nutno zařadit jako dlouhodobý hmotný majetek a účetně i daňově odepisovat.
b) při pořízení počítače za 39 000 a samostatného software za 10 000 Kč budou obě položky účtovány přímo do nákladů, protože jejich cena nesplňuje limity pro účtování do dlouhodobého hmotného majetku.