Na seznam dotazů

Název dotazu: Zdaňování příjmu z pronáju §7 x §9
Zadáno: 23.7.2015 09:50
Otázka: Podnikatel pronajímal své nemovitosti ve sdružení s jiným podnikatelem (spoluvlastníkem nemovitostí) na základě ŽL. V tomto roce mají oba možnost zažádat o přiznání důchodu a uvažují o zrušení ŽL. Současně by dál pronajímali své nemovitosti v rámci příjmů z pronájmu dle § 9. Musí i přesto provádět úpravy (dodaňovat pohledávky atd.) pokud vlastně již nebudou vést daňovou evidenci, ale budou vést evidenci příjmů a výdajů? O výdajích procentem z příjmů v tuto chvíli neuvažují.
Odpověď: Příjmy z pronájmu se zdaňují dle pravidel uvedených v § 9 zákona o daních z příjmů s výjimkou příjmů z pronájmu majetku zahrnutého do obchodního majetku podnikatele. Udělení či zrušení živnostenského oprávnění nemá na způsob zdanění příjmů z pronájmu přímý vliv.
Tazatel, který ukončí svou podnikatelskou činnost a vyřadí nemovitosti z obchodního majetku, bude zdaňovat příjmy dle § 9 bez nutnosti provádět úpravy dle § 23 odstavec 8.
Zákon předepisuje upravovat základ daně teprve až při úplném ukončení činnosti (podnikání nebo nájmu), případně při změně způsobu uplatňování výdajů.