Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň z převodu nemovitosti a DPH
Zadáno: 1.6.2015 15:45
Otázka: Prodávající i kupující jsou plátci DPH. Podle kupní smlouvy je nabývací hodnotou nemovitosti sjednaná cena, např. 1 000 000 Kč + 21 % DPH. Společnost uhradila za předmět kupní smlouvy 1 210 000 Kč vč. DPH, a to na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím. Stanovení základu daně a s tím související nabývací hodnota podle zákona o nabytí nemovitých věcí je sjednaná cena bez DPH nebo cena vč. DPH?
Odpověď: Sjednanou cenu definuje zákon o nabytí nemovitých věcí jasně, jako úplatu za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
Tazatel uvádí, že za nemovitost byla uhrazena kupní cena ve výši 1 2100 000 Kč. Tato částka bude sjednanou cenou ve smyslu § 13 zákona zákon o nabytí nemovitých věcí a bude porovnávána se zjištěnou cenou nebo srovnávací daňovou hodnotou.