Na seznam dotazů

Název dotazu: Společný nájem manželů
Zadáno: 23.12.2003 09:29
Otázka: Podnikám s manželem v jedněch nebytových prostorách. Každý máme své IČO a vedu každému svoje účetnictví. Můžeme mít společnou smlouvu na tyto nebytové prostory a platit nájem na půl, nebo musíme mít každý svoji smlouvu nájemní, i když se jedná o tytéž prostory?
Odpověď: Zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor nestanovuje žádné specielní podmínky manželům pro uzavírání nájemní smlouvy. Manželé mohou uzavřít nájemní smlouvu a společně nebytový prostor užívat, nebo mohou mít každý svou nájemní smlouvu a na určitý nebytový prostor.
Vzhledem ke skutečnosti, že tazatelka uvádí, že užívají s manželem jeden nebytový prostor bude vhodnější uzavřít jednu nájemní smlouvu dohromady.
Otázkou je, zda nájemné hrazené dohromady manžely je daňovým výdajem. Zákon o daních z příjmů v § 24 odstavec 2 písmeno h) uvádí, že nájemné je daňovým výdajem. V tomto ustanovení již nejsou žádné jiné podmínky, které by se týkaly daného případu.
Dále je v § 24 odstavec 1 uvedeno, že výdaje je možno odečíst v prokázané výši pokud slouží k dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Manželé proto musí stanovit poměr, jakým nebytový prostor slouží k dosahování zdanitelných příjmů manželce a manželovi a tímto poměrem uplatňovat do svých daňových výdajů nájemné.