Na seznam dotazů

Název dotazu: Náklady na hydrogeologický posudek
Zadáno: 19.5.2015 10:59
Otázka: Naše společnosti si nechala zpracovat hydrogeologický posudek o stavu podzemních vod a vlivu staveb na podzemní vody v hodnotě cca 300 000 Kč. Mohu tento posudek zařadit do dlouhodobého nehmotného majetku a odepisovat ho jako ostatní dl. NHM nebo jde o provozní náklad?
Odpověď: Vyhláška 500/2002 Sb. v § 6 odstavec 9 uvádí, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí nebo certifikace systému jakosti. Dále se účetní jednotka může dle § 6 odstavec 9 rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí. Náklady na tyto posudky lze v časovém rozlišení účtovat přímo do nákladů, pokud nejsou vypracovány v souvislosti s pořizováním jiného dlouhodobého majetku, obvykle stavby.
Hydrogeologický posudek vypracovaný v souvislosti s přípravou výstavby, bude součástí pořizovací ceny stavby. Vyplývá to z § 47 odstavec 1 písmeno d) prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, dle které jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku mimo jiné průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení.