Na seznam dotazů

Název dotazu: Příjem z pronájmu nemovitosti
Zadáno: 15.4.2015 10:38
Otázka: Jsem fyzická osoba, která je zároveň jediným společníkem spol. s. r. o.,
vlastním nemovitost provozovnu, kterou pronajímá za cenu obvyklou mému s. r. o.
Příjmy z pronájmu daním dle § 9 zákona o dani z příjmu a výdaje uplatňuji paušálem.
Nemovitost jsem nabyl za manželství, ale nemovitost je v katastru napsaná na mou fyzickou osobu. Lze příjmy z pronájmu dělit na manželku a zároveň výdaje?
Odpověď: Nemovitost nabytá za trvání manželství za společné prostředky bude součástí společného jmění manželů. Na této skutečnosti nic nemění způsob zápisu do katastru nemovitostí.
Příjmy plynoucí z majetku ze společného jmění manželů se zdaňují pouze u jednoho z nich. To vyplývá z § 9 odstavec 2 zákona o daních z příjmů.
Dle výše uvedeného ustanovení zákona si manželé mohou zvolit, který z nich příjmy z nájmu zdaní, ale příjmy musí být zdaněné vždy u jednoho ve 100% výši. Tento z manželů pak může uplatnit skutečné výdaje anebo výdaje procentem z příjmu.
Rozdělení příjmu na spolupracující osobu se týká pouze příjmu z podnikání, kdy zákon umožňuje rozdělit určité procento příjmu na spolupracující manželku (manžela) a děti žijící ve společné domácnosti. Tato možnost se příjmu z nájmu netýká.