Na seznam dotazů

Název dotazu: Pronájem chaty na IČO
Zadáno: 17.3.2015 21:55
Otázka: Pokud jsem OSVČ, na IČO pronajímám chatu, která je ve společném jmění manželů - mohu ji nevložit do obchodního majetku? Mohu pak při nevložení uplatnit paušální výdaje?
Odpověď: Termín „pronajímám chatu na IČO“ není přesný. Uvedení identifikačního čísla organizace na nájemní smlouvu, případně na příjmový doklad není pro stanovení režimu zdanění podstatné.
Pro určení způsobu zdanění je důležité zda poplatník používá daný majetek pro podnikatelskou činnost a zda je tento majetek vložený do obchodního majetku podnikatele. Obchodním majetkem se dle § 4 odstavec 4 zákona o daních z příjmu rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno, anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.
Prostý pronájem nemovitostí bez poskytování dalších služeb není dle § 3 odstavec 3 písmeno ah) živnostenského zákona živností a proto se příjmy z nájemného nebudou zdaňovat jako příjmy z podnikání.
Na daňové přiznání se příjmy budou uvádět na příloze č. 2 – příjmy z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů. Pro tuto kategorii příjmů platí, že pronajatý majetek nikdy není součástí obchodního majetku poplatníka a to ani v případě, kdy poplatník o majetku účtuje anebo jej uvádí v daňové evidenci. To vyplývá z § 9 odstavec 6 zákona o daních z příjmů.
U příjmů z pronájmu má poplatník možnost uplatnit výdaje ve skutečné výši, případně výdaje ve výši 30% z příjmu.