Na seznam dotazů

Název dotazu: Nezletilý podnikatel
Zadáno: 18.1.2015 19:31
Otázka: Nezletilý osmiletý syn je majitelem lesa. Během roku vznikly následující položky:
příjmy z prodeje dřeva,
náklady na sazenice a sazení,
odměna správci lesa, daň z nemovitosti (přišla na jméno syna).
Kdo má příjmy zdanit a jak? Mám za syna podat daňové přiznání k dani z příjmů a nebo je zahrnout do mého přiznání (jsem zaměstnanec, vyúčtování mi provádí zaměstnavatel). Jaké jsou možnosti při účtování? Je nějaká minimální hranice, kdy se příjmy nezdaňují?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů nerozlišuje věk daňového poplatníka. Pokud osmiletý majitel lesa obdržel zdaňované příjmy, má povinnost je uvést na svém daňovém přiznání. Příjem uvede na daňové přiznání po snížení o výdaje vynaložené na jejich dosažení. Jako výdaj je možné uplatnit jak výdaje na sazenice, tak i odměnu správci lesa i zaplacenou daň z nemovitých věcí.
Příjmy z prodeje dřeva budou podléhat i odvodům zdravotního pojištění. Poplatníkem sociálního pojištění se OSVČ stane až po dosažení věku 15ti let.
Daňové přiznání se bude podávat jménem syna, ale podepisovat jej bude jeho zákonný zástupce.
Otázkou je, zda činnost, kterou osmileté dítě vykonává, není v rozporu s pravidly pro podnikání v zemědělství.
Dle § 2e odstavec 3 písmeno g) zemědělského zákona č. 252/1997 Sb., je hospodaření v lese považováno za zemědělskou výrobu.
Zemědělskou výrobu může dle § 2e odstavec 1 vykonávat pouze plně svéprávná fyzická osoba. Z toho důvodu se může jednat o nelegální podnikání.
Danou situaci lze vyřešit tak, že zákonný zástupce nezletilého majitele lesa uzavře pachtovní smlouvu s jinou zletilou osobou, která bude mít oprávnění zemědělského podnikatele. Nezletilý vlastník lesa pak ve svém daňovém přiznání bude uvádět příjmy z pronájmu dle § 9.