Na seznam dotazů

Název dotazu: Daň ze zbořené stavby
Zadáno: 13.1.2015 12:18
Otázka: Klient zakoupil v roce 2013 pozemek s velmi starým domem. Dům zboural, je z něho hromada suti, ale ještě není proveden výmaz z katastru nemovitostí. Má povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí pouze k pozemku nebo i ke stavbě, která je zapsána, ale fakticky už neexistuje?
Odpověď: Pro účely daně nemovitých věcí je relevantní skutečný stav nemovitosti. V případě, že stavba zanikla, má poplatník povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a uvedenou skutečnost správci daně oznámit. Daňové přiznání se bude podávat za rok, ve kterém k 1. lednu stavba již neexistovala.
Při vyměřování daně však správce daně obvykle vychází z právního stavu, tzn. z údajů uvedených v katastru nemovitosti. Pro je vhodné uvést stav v katastru nemovitostí do souladu se skutečností. Ale v případě pochybností správce daně bude nutno odstranění stavby prokázat například fotodokumentací.