Na seznam dotazů

Název dotazu: § 7 a pronájem majetku
Zadáno: 2.12.2014 09:53
Otázka: Fyzická osoba, vedoucí podvojné účetnictví má v majetku podniku budovu, kde jsou 3 byty a ordinace, které jsou pronajímány - vše osvobozené plnění bez nároku na odpočet, v přízemí je prodejna, kde tato OSVČ provozuje živnost.
K budově náleží ještě jeden byt (úplně původně sloužící jako byt majitele), který však již dlouhá léta nebyl obýván ani podnikatelem, ani nebyl pronajímán, jen z části sloužil jako sklad prodejny, čekalo se na vhodného nájemníka.
Od října 2014 jsme získali nájemníky do tohoto bytu. Nájemné se bude účtovat jako příjem dle § 7 Zákona o dani z příjmů? Je třeba za těchto okolností nějakým způsobem krátit daň z této nemovitosti případně odpisy této budovy?
Odpověď: Generální finanční ředitelství v pokynu GFŘ 6 k § 7 bod 1 uvádí, že příjmy z pronájmu majetku vloženého do obchodního majetku poplatníka se považují za příjmy z podnikání a zdaňují se dle pravidel § 7 zákona o daních z příjmů.
Z toho důvodu bude jako příjem z podnikání vykazován i příjem z pronajímaného bytu. Celá budova bude sloužit pro dosahování příjmů z podnikání, proto je možné uplatnit odpisy i daň z nemovitosti v plné výši do nákladů z podnikání. To platí i v případě, že nájem netrval celý rok, pokud poplatník bude schopen správci daně prokázat, že činil kroky pro získání vhodného nájemce.