Na seznam dotazů

Název dotazu: Náklady na pořízení autoplachet
Zadáno: 17.11.2014 10:36
Otázka: Firma A zakoupila 2 plachty (jednu na auto a jednu na vlek), každou z nich v hodnotě 60 500 Kč.
Plus k tomu jsou náklady na instalaci těchto plachet. Na plachtě je vyobrazena reklama firmy A.
Jedná se o to, že automobil ani vlek nejsou majetkem této firmy, jedná se o automobil dopravce B, který firmě A vozí běžně zboží a materiál.
Takže existuje domluva, že firma A nechala zhotovit dvě plachty se svojí reklamou a tyto se nainstalovaly na automobily firmy B, která s nimi jezdí.
Jedná se u firmy A o majetek (2 plachty + instalace) nebo o reklamu?
Odpověď: Firma A je vlastníkem plachet s cenou převyšující částku 40 tis. Kč. Z pohledu zákona o daních z příjmů se jedná o hmotný majetek a náklady na jeho pořízení je možné uplatňovat prostřednictvím daňových odpisů. Firma A autoplachty přenechala k dočasnému užívání dopravci (Firmě B). Autoplachty nejsou poskytovány bezúplatně. Úplatou je protiplnění – poskytování reklamních služeb. Ujednání o přenechání autoplachet tím naplňuje znaky nájemní smlouvy.
Dopravní firma (firma B) poskytuje firmě A reklamní služby. Cena nájmu plachet a reklamních služeb byla stanovena ve shodné výši, proto je možný vzájemný zápočet pohledávky a závazku.
Firma A zařadí do svého hmotného majetku autoplachty a daňově je bude odepisovat. Výnosem firmy A bude nájemné účtované firmě B.
Firma B bude účtovat o výnosech z reklamních služeb. Firmy si vzájemné závazky a pohledávky započtou.
Firma A by mohla účtovat o nákladech na reklamu pouze v případě, kdy by vlastníkem autoplachet byl dopravce a účtoval firmě A pouze umístění reklamy na svých automobilech.