Na seznam dotazů

Název dotazu: Pořízení hmotného majetku a následná sleva z ceny
Zadáno: 10.10.2014 11:33
Otázka: Pořídili jsme objektiv za 46 485 Kč bez DPH, zařadili jsme do dlouhodobého majetku odpisovaného. Společnost Canon pořádala akci "Summer Cashback", v rámci které nám bylo vráceno 7 000 Kč. Akce: http://www.canon.cz/summer-cashback/ Vedeme daňovou evidenci. Sníží přijatý příspěvek 7 000 Kč hodnotu objektivu a stane se tedy objektiv drobným majetkem, který je celý nákladem a nebude se odepisovat?
Odpověď: Cena hmotného majetku se uplatňuje do nákladů prostřednictvím odpisů. Hmotným majetkem se mimo jiné rozumí samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč.

V případě, že je následně po zakoupení majetku poskytnuta sleva z kupní ceny a vstupní cena snížená o slevu bude nižší než 40 tis. Kč, nebude se jednat o hmotný majetek a daňový poplatník může uplatnit vynaložené výdaje jako jednorázový náklad.

Tazatel uvádí, že pořídil objektiv. Objektiv bude patrně součástí fotoaparátu. Je tedy možné, že náklady vynaložené na nákup objektivu budou považovány za technické zhodnocení fotoaparátu. Zde také platí, že pokud náklady na technické zhodnocení jednotlivého majetku nepřesáhnout částku 40 tis. za zdaňovací období, je možné náklady uplatnit jednorázově.

Aby mohl být objektiv považován za samostatný majetek, muselo by se jednat o zařízení, které slouží více věcem. Například pokud by poplatník používal jeden objektiv k více fotoaparátům, posuzoval by se objektiv jako samostatná věc.§ 26 odstavec 2 písmeno a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.