Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy z darované nemovitosti
Zadáno: 30.9.2014 11:09
Otázka: Klient fyzická osoba, postavil před 20 lety budovu autoservisu společně se svým bratrem.
Budova nebyla u nikoho v obchodním majetku. Letos se bratr rozhodl darovat svoji 1/2 nemovitosti mému klientovi.
Ten uvažuje o vložení do obchodního majetku fyzické osoby. Bylo by možné uplatňovat daňové odpisy z té části, která nebyla předmětem darování a pokud ano, cena se stanoví znaleckým posudkem?
Odpověď: Bezúplatné příjmy, mezi které patří i darování, jsou mezi rodinnými příslušníky osvobozené od daně z příjmů.
Tato výhoda je však vyvážena tím, že zákon o daních z příjmů v § 27 písmeno j) vylučuje z daňového odepisování majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo osvobozeno od daně z příjmů. Z toho důvodu nebude možné podíl získaný darem od bratra odepisovat.
Druhá polovina budovy, kterou váš klient pořídil úplatně v době delší než 5 let před vložením do obchodního majetku, bude oceněna podle zákona o oceňování dle § 29 odstavec 1 písmeno d) zákona o daních z příjmů. Cena stanovená znaleckým posudkem bude základem pro výpočet daňových odpisů.