Na seznam dotazů

Název dotazu: Uznatelný výdaj při směně nemovitostí
Zadáno: 15.9.2014 21:14
Otázka: 1) Při směně nemovitostí (2 pozemky bez trvalého porostu, na kterých není zřízena stavba a k nimž nebylo zřízeno právo stavby) se obě strany dohodli, že hodnotou nemovité věci poskytované jako nepeněžní plnění bude cena zjištěná.
DOTAZ: Jedná se o případ, kdy v důsledku uvedené volby, se znalecký posudek stává povinnou přílohou Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a tím se podle § 24 náklady na jeho zpracování mohou uplatnit jako uznatelný výdaj?
2) Považuje se pozemek před vjezdem do garáže (která je na sousedním pozemku) za pozemek, který tvoří se stavbou garáže funkční celek?
Odpověď: Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí umožňuje odečíst, jako tzv. uznatelný výdaj, odměnu a náklady zaplacené znalci za znalecký posudek. To je možné jen v případě, kdy zákon ukládá povinnost přiložit znalecký posudek k daňovému přiznání. Dle ustanovení § 36 odstavec 2 písmeno b) zákona nabytí nemovitých věcí se znalecký posudek nevyžaduje v případech nabytí vlastnického práva k pozemku bez trvalého porostu, na němž není zřízena stavba a k němuž nebylo zřízeno právo stavby. Z toho důvodu není možné cenu za zpracování znaleckého posudku jako uznatelný výdaj odečíst.
K druhému dotazu lze uvést, že pozemek před vjezdem do garáže zcela jistě funkční celek s garáží tvoří, neboť bez přístupu by garáž nemohla plnit svou funkci.