Na seznam dotazů

Název dotazu: DPH u ubytovacích služeb
Zadáno: 31.5.2004 23:40
Otázka: Obrátila jsem se na Finanční ředitelství Brno s dotazem, zda se změna DPH u restauračních služeb dotýká i služeb ubytovacích včetně polopenze.
Např. bydlící host v daném hotelu má v ceně: ubytování, snídani večeři.
Na finančním ředitelství mi bylo řečeno, že veškeré služby hotelu týkající se ubytovaných hostů zůstávají nadále ve snížené sazbě DPH.
Ve kterém paragrafu zákona bych pro tuto odpověď nalezla oporu?
Odpověď: Zákon číslo 235/2004 Sb., o DPH má sice 113 paragrafů, tedy o 57 paragrafů více než zákon 588/1992, který byl 30.4.2004 zrušen. Bohužel i přes tuto obsažnost nenajdeme v novém zákonu mnohé ustanovení, které za dobu účinnosti původního zákona přinesla praxe. Z těchto důvodů a pro absenci pokynů ministerstva financí se plátci daně často potýkají z mnohými nejasnostmi vyplývajícími s uplatňování nového zákona o DPH.
Z jedním z těchto výkladových problémů je i zahrnování hodnoty stravy do ceny za ubytovací služby.


Zákon o DPH stanoví v § 47 odstavec 3, že u služeb se s určitými výjimkami uplatní základní sazba daně 19%.

Výjimka pro ubytovací služby je uvedena v § 111 bod 17:
U služeb ubytovacích zařazených v SKP 55 se uplatní v období od účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 snížená sazba.

Pod položku SKP 55 spadají jak ubytovací tak i stravovací služby, ale podle § 111 zákona o DPH podléhají snížené sazbě pouze služby ubytovací. Takže při striktním výkladu by bylo možno dojít k názoru, že nelze poskytovat žádné stravovací služby ve snížené sazbě.

Pokud ubytovací zařízení účtuje klientovi cenu za ubytování včetně snídaně, tedy cenu souhrnu služeb. Souhrn služeb obsahuje službu hlavní (ubytování) a také službu vedlejší (snídaně) a pokud služba hlavní svým objemem výrazně přesahuje službu vedlejší, potom je možno tento souhrn služeb zdanit sazbou daně platnou pro službu hlavní, tedy 5%.
Takto je možno uplatnit sníženou sazbu daně u ubytování včetně snídaně, pokud je tato služba účtována jednou položkou.
Naopak takto není možno postupovat u polopenze, případně plné penze. U těchto služeb má plátce povinnost rozdělit základ daně na cenu za ubytování a na cenu za stravu.