Na seznam dotazů

Název dotazu: Odpisy nemovitosti mimo obchodní majetek
Zadáno: 27.6.2014 14:11
Otázka: Podnikatel, fyzická osoba, koupil před 10 lety budovu, kterou vložil do majetku firmy, opravil ji a z nové ceny po celou dobu odepisoval. Dne 31. 12. 2012 budovy vyřadil z obchodního majetku. Jednu polovinu i nadále užívá k podnikání a druhou polovinu užívá soukromě. Může provozovnu (1/2 budovy) dále odepisovat a pokračovat v odpisech v poloviční výši nebo musí nemovitost nechat odhadnout? Nebo odepisovat nelze.
Odpověď: Zákon o daních z příjmů definuje obchodní majetek v § 4 odstavec 4) jako majetek, o kterém se účtuje nebo je veden v daňové evidenci. Pokud podnikatel bude budovu sloužící k podnikání odepisovat, bude odpisy uvádět v daňové evidenci. Tím bude budova nadále považována za obchodní majetek podnikatele. Z výše uvedeného vyplývá, že není možné, aby budova pro podnikání byla mimo obchodní majetek a podnikatel a současně do daňové evidence uplatňoval daňové odpisy. Tyto dvě skutečnosti se vzájemně vylučují.
Tazatel uvádí, že od roku 2013 je budova používána k podnikání pouze z jedné poloviny. V tomto případě je nutno postupovat dle § 28 odstavec 6 zákona o daních z příjmů, který umožňuje uplatnit odpisy pouze v poměrné části vážící se ke zdaňované činnosti.