Na seznam dotazů

Název dotazu: Vstupní cena darovaného pozemku
Zadáno: 18.5.2014 18:34
Otázka: V roce 2013 jsme získali pozemek jako dar. V roce 2014 jsme obdrželi z FÚ platební výměr na darovací daň. I když jsme obdrželi výměr až v dalším roce, bude darovací daň zvyšovat pořizovací cenu pozemku?
Odpověď: Daň darovací nebyla do konce roku 2013 daňový nákladem dle § 25 odstavec 1 písmeno s) zákona o daních z příjmů. Stejný režim zůstává dle bodu 11 čl. II přechodných ustanovení k zákonnému opatření Senátu č. 344/2013 Sb. i v roce 2014 po zrušení zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti.
Vyměřená darovací daň v roce 2014 zvýší pořizovací cenu pozemku v tomto roce a poplatník jí uplatní jako výdaj až při prodeji pozemku.