Na seznam dotazů

Název dotazu: Vedlejší náklady na pořízení pozemku
Zadáno: 29.4.2014 23:25
Otázka: Do vstupní ceny pozemku se dle § 47 odst. 1 písm. a) vyhl. 500/2002 Sb. zahrnou i výdaje s nákupem pozemku spojené - ověření podpisu, správní poplatek při vkladu do Katastru nemovitostí a pod.
V jedné smlouvě je obsaženo více pozemků, je tedy nutno tyto náklady dělit mezi jednotlivé pozemky?
Jak naložit s poplatkem za otevření úvěru? Dosud není známo, kolik těchto smluv bude sepsáno do doby vyčerpání úvěrového rámce. Chápu správně, že tyto výdaje se nestanou náklady, vzhledem k tomu, že pozemky se neodepisují?
Odpověď: Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. v § 47 uvádí příkladný výčet vedlejších pořizovacích výdajů, které musí být zahnuty do vstupní ceny dlouhodobého majetku, tedy i pozemků. Výdaje zahrnuté do vstupní ceny lze uplatnit až v okamžiku prodeje pozemku. Pozemky nelze účetně ani daňově odepisovat.
Do vstupní ceny pozemku musí být zahrnuty veškeré správní poplatky spojené s pořízením pozemku včetně odměn za poradenské služby a zprostředkování koupě.
Poplatky, které jsou vynaloženy na pořízení více pozemků je třeba poměrným způsobem rozdělit. Jako vhodné kritérium pro rozdělení pořizovacích výdajů je možné považovat cenu jednotlivých pořizovaných pozemků. Tímto poměrem je možné rozdělit i poplatek za otevření úvěru.