Na seznam dotazů

Název dotazu: Osvobození příjmu z prodeje pozemku s novostavbou
Zadáno: 29.4.2014 23:23
Otázka: Fyzická osoba si koupila v roce 2008 pozemek. Pozemek rozparcelovala a na jedné části pozemku postavila rodinný dům, který bude v roce 2014 zkolaudován.
Pokud pozemek včetně novostavby na konci roku 2014 prodá, bude příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmu dle § 4 1b) ZDP - tedy z důvodu, že pozemek vlastní déle než 5 let?
Příjem z prodeje nemovitých věcí, tedy i pozemku je osvobozen přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let. Doba mezi nabytím a prodejem se dle § 4 odstavec 2 zákona o daních z příjmů nepřerušuje, i když mezi nabytím a prodejem dojde k rozdělení pozemku.
Odpověď: Příjem z prodeje nemovitých věcí, tedy i pozemku je osvobozen přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let. Doba mezi nabytím a prodejem se dle § 4 odstavec 2 zákona o daních z příjmů nepřerušuje, i když mezi nabytím a prodejem dojde k rozdělení pozemku.

Od 1.1.2014 vrací nový občanský zákoník do našeho právního řádu zásadu, podle níž stavby a další konstrukce pevně spjaté s pozemkem nejsou samostatnými věcmi, nýbrž tvoří součást pozemku. Prodej pozemku, jehož součástí bude novostavba rodinného domu bude od daně osvobozen, pokud k prodeji pozemku dojde po uplynutí pětileté lhůty, jejíž běh započal pořízením pozemku v roce 2008. Novostavba rodinného domu pouze „zvyšuje kvalitu“ pozemku a nemá na běh lhůty pro osvobození žádný vliv.