Na seznam dotazů

Název dotazu: Prodej majetku z podnikání
Zadáno: 28.3.2014 10:20
Otázka: OSVČ účtující v podvojném účetnictví koupila PC do 40 000 Kč. Nákup účtovala na nákladový účet 501. Po roce tento počítač převedla do osobního vlastnictví. O tomto převodu vyhotovila zápis. Ve stejném roce tento počítač již jako občan PC prodal. Musí tento prodej danit v DPFO v § 10 - tj. byl tento PC považován za obchodní majetek dle § 4odst. 4 ZDP a tudíž nebyl prodej osvobozen v souvislosti s § 4 odst. 1c) bod 3?
Odpověď: Zákon o daních z příjmů stanovuje v §4 odst. 1c) bod 3 pětiletou lhůtu pro osvobození příjmů z prodeje movitých věcí. Lhůta počíná běžet od vyřazení z obchodního majetku. Pokud podnikatel prodává počítač, který byl zahrnutý v obchodním majetku dříve, než po uplynutí uvedené lhůty, má povinnost příjem z prodeje zdanit jako ostatní příjem dle §10 zákona o daních z příjmů. Dnem vyřazením majetku z obchodního majetku poplatníka se dle §4 odst. 4 rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval, případně majetek uváděl v daňové evidenci.
Pro úplnost je možno dodat, že příjem zdaňovaný dle §10 zákona o daních z příjmů nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění.