Na seznam dotazů

Název dotazu: Nájemní bydlení a příspěvek státní sociální podpory
Zadáno: 15.3.2014 18:15
Otázka: Můj klient uvažuje pronajmout bytovou jednotku. Slyšela jsem, že i na takové bydlení, je-li řádně sepsána nájemní smlouva, může vzniknout nárok na příspěvek na bydlení. Pokud je to pravda, musí být smlouva na dobu neurčitou nebo je nárok i u smluv na dobu určitou? Konkrétně by se jednalo o nájem na dva roky. Má možnost příspěvku na bydlení i rodina z Ukrajiny, trvale žijící v ČR (má již přiznaný trvalý pobyt). Příjem by byl daněn dle § 9 ZDP.
Odpověď: Příspěvek na bydlení jakožto i další dávky státní sociální podpory náleží po splnění podmínek i cizincům, pokud mají na území České republiky trvalý pobyt a bydliště.
Přičemž za osobu, která má na území České republiky bydliště, se považuje cizinec, který se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává v ČR výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou.
Nárok na příspěvek na bydlení má i nájemce bytu. Zákon délku nájemní smlouvy nelimituje. Podmínkou pro nárok na dávku je zejména výše příjmů žadatele o dávku a jeho přihlášení k trvalému pobytu v nájemním bytě.