Na seznam dotazů

Název dotazu: Stanovení odpisů u zděděného domu
Zadáno: 15.3.2014 18:13
Otázka: Rodiče postavili dům, který od počátku (v 90. letech) používali k pronájmu, ale nikdy neodepisovali, uplatňovali paušální výdaje. Nyní zdědí dům dítě, po cca roční pauze, kdy byl dům nevyužitý, ho bude opět pronajímat. Uvažuje o použití skutečných výdajů. Lze nějak uplatnit odpisy, např. stanovit vstupní cenu ze znaleckého odhadu? Byl by poprvé odepisovaný. K jakému datu by měl být ohodnocen a podle jakých pravidel? Původní vstupní náklady na výstavbu nelze dohledat, jsou pouze nějaké doklady na menší rekonstrukce v průběhu pronajímání, ještě před dědictvím.
Odpověď: U majetku nabytého děděním se vstupní cena pro účely odepisování stanovuje s ohledem na dobu, která uplynula od nabytí (od úmrtí zůstavitele).
Pokud od nabytí uplynula doba delší než 5 let, stanovuje se vstupní cena znalecký posudkem vypracovaným dle zákona o oceňování ke dni započetí nájmu. V případě, kdy od data nabytí uplynula doba kratší než 5 let, stanoví se vstupní cena znaleckým posudkem k datu nabytí (úmrtí zůstavitele) a tato cena se dále zvyšuje o náklady na opravy a technické zhodnocení vynaložené v době od nabytí do započetí pronájmu.