Na seznam dotazů

Název dotazu: Úroky z hypotéky u pronajatého bytu
Zadáno: 15.3.2014 18:09
Otázka: Občan si vzal u banky úvěr na koupi nemovitosti určené k pronájmu. Nemovitost jako občan zakoupil (nemá ji tedy v obchodním majetku). Nemovitost pronajímá a daní příjmy dle § 9. Jak je to s úroky z hypotečního úvěru? Jsou pro něj daňovým výdajem, kterými postupně snižuje příjmy ke zdanění v průběhu roku při jejich platbách, nebo si úroky z úvěru uplatňuje až v DPFO na ř. 47 oddílu č. 3?
Odpověď: Odpočty úroků z hypotéčního úvěru uváděné na řádku 47 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se týkají pouze úvěrů na uspokojování vlastní bytové potřeby případně bytové potřeby rodinných příslušníků. Z tohoto důvodů není možno úroky z úvěru na pořízení bytu k pronájmu uplatňovat jako odečitatelnou položku dle § 15 odstavec 3 a 4 zákona o daních z příjmů.
Úroky plynoucí z úvěru na pořízení nájemního bytu, jsou výdajem sloužícím k dosažení a zajištění příjmů z pronájmu. Z toho důvodu je může pronajímatel odečíst jako daňový výdaj od příjmů z pronájmu, pokud neuplatní výdaje paušálem ve výši 30 z příjmu%.